Wystartuj w Górach Świętokrzyskich / Join The Race

   
Swimrun Wióry w Górach Świętokrzyskich

To właśnie tu w 2016 roku pierwszy polski swimrun team trenował przed swoim debiutem na Rockman Swimrun. To właśnie w Górach Świętokrzyskich echo niosło nasze przekleństwa, gdy plątaliśmy się w linkę holowniczą, próbując opanować efektywną sztukę ścigania się w parach. To tu ciepły pot mieszał się z chłodnymi falami wielkiego zbiornika, postawionego na zaporze dwóch górskich rzek. To tu złapaliśmy się na haczyk, jaki zastawił na nas jeden z najdzikszych sportów na świecie. Dlatego też tu w 2017 roku zorganizowaliśmy pierwsze, prawdziwe w Polsce zawody swimrunowe. Minął rok od tego czasu i dumni jesteśmy, że w tym samym miejscu znów będziecie mogli, podjąć wyzwanie. Zapraszamy nad Wióry 2018!

   
Wióry Swimrun in the Świętokrzyskie Mountains

This is the place where the first Polish swimrun team was training before their debut in Rockman Swimrun It was in the Świętokrzyskie Mountains where our curses echoed in the air, where we tangled the towing rope, struggling to master the sport of racing in a team of two. It was here where the hot sweat mingled with cold waters of the big reservoir created at the dam of two mountain rivers. It was here where we swallowed the bait of one of the wildest sports in the world. It was here in 2017 where we organized first, real swimrun i Poland. It has been one year since then and we are proud that again you can take the challenge of SWIMRUN. We are looking forward to see you on Swimrun Wióry 2018!

Swimrun Wióry – Góry Świętokrzyskie foto – Adam Galica

 

 

1. Podstawowe informacje / Basic Information

Organizatorem zawodów jest Swimrun Team Poland i firma Analogowi. biuro(małpa)swimrun.pl 
Dyrektor Wyścigu Jędrzej Maćkowski tel. 600872376 
Biuro Zawodów – Anna Lis tel. 696422542
Data: 25.08.2018

Miejsce (start i meta): Zalew Wióry w Gminie Pawłów w Górach Świętokrzyskich

Dystanse:
SWIMRUN WIÓRY LONG – „ŚLADAMI PIONIERÓW” –  33 km (5,2 km swim / 28 km run – elevation 600 m.)
SWIMRUN SPRINT  – 15 km (2 km swim / 13 km run – elevation 200 m.)

Limit uczestników – 35 zespołów na dystansie long, 65 zespołów na dystansie sprint

Aktualności podawane są na stronie internetowej:
www.goswimrun.com
facebook.com/goswimrunpl

English Swimrun Team Poland and Analogowi company are the organizer of the event:biuro(małpa)swimrun.pl
Race Director Jędrzej Maćkowski tel. + 48 600872376
Competitor Office and help desk – Anna Lis tel. + 48 696422542
Date: 25.08.2018
Location (start and finish): Wióry Reservoir (Zalew Wióry) in Pawłów Municpality in the Świętokrzyskie Mountains.
Distances:
WIÓRY SWIMRUN LONG – “FOLLOW THE PIONEERS” – 33 km (5,2 km swim / 28 km run – elevation 600 m)
SWIMRUN SPRINT and  – 15 km (2 km swim / 13 km run – elevation 200 m)
Limit of participants – 35 teams on long route and 65 teams on sprint
Updates are provided in the website: www.goswimrun.pl facebook.com/goswimrunpl

2. Program imprezy / Event Schedule

Program imprezy
24.08.2018 (piątek)
18.00 – 19.00 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w bezpośredniej strefie startu i mety
19.15 – 20.00 – oficjalna odprawa obowiązkowa dla wszystkich zawodników w okolicy biura zawodów
20.00 – 20.30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w bezpośredniej strefie startu i mety

25.08.2018 (sobota)
07.00 – start dystansu SPRINT i start dystansu głównego SWIMRUN WIÓRY – „ŚLADAMI PIONIERÓW”
8.00 – 10.30 – przywitanie finiszerów dystansu sprinterskiego
09.30 – cut off na Energy Point 3 – (główny dystans) 
11.00 – 14.00 przywitanie finiszerów dystansu głównego
13.00 – dekoracja najlepszych zawodników sprintu i dystansu głównego
18.00 – do końca – duże ognisko i swimrun party!

English Event Schedule
24 Aug 2018 (Friday)
18.00 – 19.00 – pickup of competition packages at the event office at start and finish zone
19.15 – 20.00 – official briefing obligatory for all participants at the event office
20.00 – 20.30 – pickup of competition packages at the event office at start and finish zone

25 Aug 2018 (Saturdy)
07.00 – SPRINT and WIÓRY SWIMRUN – “FOLLOW THE PIONEERS” main distance kick-off
8.00 – 10.30 – welcome of sprint distance finishers
09.30 – cut off on Energy Point 3 (main distance)
11.00 – 14.00 – welcome of main distance finishers
13.00 – awards ceremony for the best participants in sprint and main distance
18.00 – to the end 😉 big fire and swimrun party!

3. Trasa zawodów / Race Course


3.1 SWIMRUN WIÓRY – ŚLADAMI PIONIERÓW – 33 km (5,2 km swim / 28 km run – elevation 600 m.) Nowa mapa – wkrótce
WIÓRY SWIMRUN – FOLLOW THE PIONEERS – 33 K (5.2 K swim / 28 K run – elevation 600 m) New Map – soon
Poglądowa mapa Swimrun Wióry – dystans główny / Wióry Swimrun Race Map – main distance
Na całym dystansie zawodów przewyższenie sięga ok 600 m. w górę i 600 m. w dół. Trasa mocno crossowa – leśne dukty, polne ścieżki, nadbrzeżne trawersy łagodnie pochylonych ku tafli wody wzgórz, naturale przeszkody na drodze w postaci bobrowisk, powalonych kłód, wysokiej trawy, uskoków etc. Szykujcie się zatem na solidne bieganie, choć wielu biegiem tej trasy nie pokona! 😉

UWAGA: Ze względu na funkcję retencyjną zbiornika Wióry, uwzględniając aktualny stan wody, trasa może ulec lekkim modyfikacjom. Stan wody podyktuje to, czy trasa będzie odrobinę dłuższa, czy krótsza. Gwarantujemy jednak możliwie „sprawiedliwy” wg. nas podział na odcinki woda/ląd W związku z możliwymi zmianami, nie będziemy udostępniali tracku GPX.

English Over the full course of the race, elevation amounts to 600 m up and 600 m down. The race track has a cross-country character – it includes tracks in the woods and meadows, waterside traverse of hills leaning gently to water surface, natural obstacles such as beaver lodges, brought down trees, high grass, slides, etc. Brace yourselves for some decent running, though many will not be able to run along this track ☺

NOTE: Due to the retention function of Wióry reservoir, given the current water level, the track is subject to slight modifications. The route can be little bit shorter ol longer, so please do not ask for a GPX track 😉

3.2 SWIMRUN SPRINT (2 km swim i 10 km run – elevation 200 m.) Nowa mapa – wkrótce. 
SWIMRUN SPRINT (2km swim and 10 km run – elevation 200 m.) New map – soon.
Poglądowa mapa Swimrun Wióry – sprint / Wióry Swimun – sprint course map

Teren crossowy z przewagą nadbrzeżnych ścieżek polnych. W pierwszej części biegowej trudny technicznie, następnie przechodzi w trasę szybką.

UWAGA: Ze względu na funkcję retencyjną zbiornika Wióry, uwzględniając aktualny stan wody, trasa może ulec lekkim modyfikacjom. Stan wody podyktuje to, czy trasa będzie odrobinę dłuższa, czy krótsza. Gwarantujemy jednak możliwie „sprawiedliwy” wg. nas podział na odcinki woda/ląd. W związku z możliwymi zmianami nie będziemy udostępniali tracku GPX.

English This is cross-country terrain with dominance of waterside meadow paths. Its first part is technically difficult but later it turns into a fast track.

NOTE: Due to the retention function of Wióry reservoir, given the current water level, the track is subject to slight modifications.The route can be little bit shorter ol longer, so please do not ask for a GPX track 😉

3.3 Oznaczenie trasy zostanie zaprezentowane na stronie 2 tygodnie przed startem oraz na oficjalnej odprawie. Uczestnicy mają obowiązek podążać za oznakowaniem i słuchać informacji o ewentualnych zmianach przebiegu wyścigu od odpowiednio oznaczonych osób (oznaczenie podobnie jak trasy zostanie przedstawione przed wyścigiem).
3.4 Punkty odżywcze zostaną rozlokowane na trasie zarówno dystansu GŁÓWNEGO jak i SPRINTU. Będą wyposażone w zależności od pogody – w wodę, owoce, słone przekąski, ciepłe napoje.
3.5 Punkty medyczne zostaną rozlokowane na trasie biegu zarówno na lądzie jak i wodzie. W miejscach wejścia do wody każdy wolontariusz będzie wyposażony w prostą apteczkę pierwszej pomocy.

English
3.3 Course signage will be made available on the website 2 weeks prior to the start and at the official briefing. Participants are obliged to follow the official signage and information about possible change of race track from designated staff (their uniforms will be presented before the race)
3.4 Energy points will be located along the track of both MAIN as well as SPRINT course. Depending on the weather, they will be equipped with water, fruit, salty snacks, hot beverages.
3.5 Medical stations will be located along the track both on the land and on the water. At the places of entering water, each volunteer will be equipped with a simple first-aid kit.

4. Główne zasady rywalizacji / Main rules of competition

4.1 Trasę startu głównego pokonujemy tylko w dwuosobowych teamach. Teamy nie mogą rozdzielić się na odległość większą niż 10 metrów. Sędziowie zawodów, będą zwracali na to uwagę. 2 uwagi od sędziego to 5 min kary czasowej doliczanej do końcowego wyniku. Uwaga trzecia równa się dyskwalifikacji. Team może składać się z dwóch mężczyzn, dwóch kobiet lub pary mieszanej.
4.2 Klasyfikacja prowadzona będzie zgodnie z kolejnością na mecie zespołów w kategoriach MM, FF, MIX.
4.3 Przez cały czas trwania obu wyścigów poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem. To co zabieramy na starcie, musimy mieć też na mecie.

English
4.1 Participants shall cover the main course only in the teams of two. The two members of each team cannot be more than 10 meters apart. Race jury shall monitor this requirement. Two warnings from race jury equal 5-minute penalty added to the final result. Third warning results in disqualification. Teams may consist of two men, two women or a mixed couple.
4.2 Team’s participant’s order of arrival at the finish will determine the final ranking in categories MM, FF, MIX.
4.3 All teams must carry all their equipment from start to finish on both courses.

5. Wyposażenie / Equipment

5.1 Wyposażenie obowiązkowe :
• Pianka pływacka (obowiązkowa na długim dystansie, na krótkim zalecana)
• Buty
• Bojka wypornościowa – tzw. „ósemka” (nieobowiązkowa, jeśli ktoś płynie w jakiejkolwiek piance)
• Gwizdek (każdy z uczestników)
• Narzutki startowe przekazane przez organizatora, ubrane na wierzchu przez cały czas trwania wyścigu
• Czepek na głowie – dostarczony przez organizatora (na odcinku pływackim).
• Okularki pływackie
• Ubezpieczenie od udziału w sportach wysokiego ryzyka (wystarczy jednodniowe przypadające na dzień zawodów)

5.2 Zalecane wyposażenie nieobowiązkowe:
• Pianka pływacka – (na dystans sprinterskim, na głównym obowiązkowa)
• Pas i linka holownicza, której można używać w trakcie wyścigu zarówno na wodzie jak i na lądzie
• Łapki pływackie
• Bojka asekuracyjna – typu „pamela”
• Wszystkie materiały wypornościowe nie mogą przekraczać powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm
• Pojemnik na wodę, żele energetyczne
• Płetwy o maksymalnej dopuszczonej długości do 15 cm – mierząc od dużego palca do końca płetwy.

English
5.2. Mandatory equipment:
• Wetsuit (mandatory only for long distance, recommended on sprint) 
• Shoes
• Pullbuoy (not mandatory when somenone swim in any kind of wetsuit)
• Whistle (each of participants)
• Race bibs supplied by the organizer worn and visible throughout the race
• Swim cap – supplied by the organizer (for swimming course)
• Swimming goggles
• Insurance for high-risk sports (one-day insurance for the day of the event is sufficient)

Wyposażenie będzie wyrywkowo sprawdzane przed startem. Nieposiadanie, któregoś z elementów obowiązkowych równoznaczny jest z dyskwalifikacją.

Recommended non-mandatory equipment
• Wetsuit – (recommended on sprint, mandatory on logn)
• Pull cord – which can be used during the race both in water and on the land
• Paddles
• Safety buoy
• Floatation materials must not be bigger than 100 cm x 60 cm
• Container for water, energy gels
• Fins of maximum length up to 15 cm measuring from the big toe to fin’s edge

Equipment shall be checked at random before the start. Lack of any mandatory elements of equipment shall result in disqualification from the event.

6. Bezpieczeństwo / Safety

Ze względu na specyfikę i trudny poziom wyścigu udział w zawodach niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Jako organizatorzy przykładamy do zapewnienia bezpieczeństwa szczególną wagę, organizując większe niż przepisowo wymagane zabezpieczenie wodne i medyczne na trasie. Zgadzając się jednak na start, co potwierdzasz zapisem na zawody, wiedzieć musisz, że:

6.1 Każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

6.2 Trasa pływacka zabezpieczona będzie przez starachowicką Grupę Ratownictwa Wodnego i starachowicki Klub Płetwonurków Kalmar.

6.3 Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach sportowych o podwyższonym ryzyku. Okazanie polisy w biurze zawodów jest jednym z warunków odebrania pakietu startowego. Koszt tego typu polis na jeden dzień waha się między 15 a 35 złotych.

6.4 Organizator posiada ubezpieczenie OC

6.5 Pomagaj i wspieraj swojego partnera. Do mety musicie dotrzeć razem. Swimrun to sport zespołowy.

6.6 Jeśli u innych zespołów widzisz wyczerpanie fizyczne lub inne niepokojące objawy, poinformuj o tym jak najszybciej osoby, zabezpieczające trasę.

6.7 Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie. Jeśli jest bardzo złe, podejmij odpowiedzialną decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. Opuszczanie wyścigu bez poinformowania służb organizatora, grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej. Zejść z trasy można tylko na którymś z punktów zmian woda/ląd – ląd/woda.

6.8 Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może wydać zakaz kontynuowania wyścigu dla danego zespołu, jeśli któryś z zawodników jego zdaniem nie jest zdolny do dalszej rywalizacji lub jego stan zagraża jego zdrowiu lub życiu. Wówczas zespół zobowiązany jest oddać swoje numery startowe i nie może kontynuować wyścigu.

6.9 W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.

English Due to the specificity and difficulty of the race, participation in the event poses a certain threat. As the organization team, we pay particular attention to ensuring safety providing greater water and medical support along the course than required by regulations. Agreeing to participate in the event, which is confirmed by registration, you must be aware that:

6.1 Each participant participates solely at their own responsibility and bears related risks. All participants acknowledge that participation in the event incurs physical exertion and poses a natural threat and hazard of accidents, body injuries, concussions (including death) as well as of material losses.

6.2 Swim course shall be guarded by WOPR Starachowice and Scuba Diving Club Kalmar.

6.3 Each participant needs to have a valid insurance for participation in high-risk sport events. Presenting a policy in the event office is one of the prerequisites of collecting a competition package. The cost of such one-day policy ranges between 15 and 35 PLN.

6.4 The organizer is in possession of a civil liability insurance policy.

6.5 You should help and support your partner. You must reach the finish together. Swimrun is a team sport.

6.6 If you notice physical exhaustion or other alarming symptoms among other teams, inform the organization team as soon as possible. .

6.7 Try to evaluate your condition accurately. If your condition is severe, take a responsible decision to abandon the race and inform the organization team immediately. Abandoning the race without informing the organization team may result in liability for costs of potential rescue action. The race can be abandoned only at one of water/land or land/water switch points. .

6.8 The organization team or medical services team may refuse a team to continue, if, in their opinion, one of participants is not able to continue the race or their condition poses a threat to health or life. In such event, the team are obliged to return their bibs and are forbidden from continuing the race.

6.9 In case of unexpected natural disasters such as flood, storm, hail, hurricane, heavy rain or thunderstorm, the organization team reserves the right to cancel the event and reschedule it to another date or to change the event format.

7. Skargi, kary, dyskwalifikacje i odwołania od kar i dyskwalifikacji / Protests, penalties, disqualifications and appeals against penalties and disqualifications.

7.1. Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zespół gdy:
• Pokonuje trasę na skróty, poza oznaczeniami organizatora.
• Któryś z uczestników porzuca ekwipunek na trasie, otrzymuje fizyczną pomoc od kibicujących lub supportujących na trasie.
• Pozostawia jakiekolwiek śmieci podczas rywalizacji poza punktami odżywczymi.
• Zespół otrzyma trzecie upomnienie od sędziego zawodów, związane z nietrzymaniem maksymalnej 10 m. odległości od drugiego członka zespołu.
• Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu uzna jej zasadność.

7.2.Kary czasowe mogą zostać nałożone na zespół gdy:
• Członkowie zespołu rozdzielają się od siebie na odległość większą niż 10 metrów – 5 min. Zespół może dostać 2 upomnienia – 3 upomnienie równoznaczne jest z dyskwalifikacja. Kara czasowa doliczana jest do wyniku końcowego i zaznaczana na liście wyników.
• Sędzia główny zawodów po wniesieniu skargi na konkretny zespół przez dwa inne zespoły uczestniczące w wyścigu, uzna jej zasadność. Przewidywane kary czasowe dodawane do wyniku końcowego to 5 minut i ich wielokrotność.

7.3. Odwołania od kar i dyskwalifikacji należy składać pisemnie w biurze zawodów najpóźniej do 30 min. od ich ogłoszenia na tablicy ogłoszeń wywieszonej w biurze zawodów lub 30 min. po zakończeniu zawodów przez dany zespół.

7.3.1 Odwołania od kar i dyskwalifikacji zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu zdyskwalifikowanego, opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu z określeniem, gdzie miała miejsce oraz podpis obu członków zespołu.
7.3.2 Spór rozstrzyga ostatecznie sędzia główny zawodów, kierując się zasadami fair play. Jego decyzja nie podlega dyskusji i jest ostateczna.

7.4. Skargi należy składać pisemnie w biurze zawodów do 30 min. od ich ukończenia.

7.4.1 Skargi zawierać muszą – numer i nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana zespołu skarżącego. Numer zespołu skarżonego. Opis sytuacji spornej widzianej oczami zespołu wnoszącego skargę, z przybliżeniem miejsca, gdzie miała ona miejsce. Podpis obu członków zespołu i ewentualne wskazanie numerów innych zespołów, które mogły być świadkami sytuacji.
7.4.2 Sędzia po konsultacjach ze wskazanymi w skargach zespołami, podejmuje ostateczną, zgodną z zasadami fair play decyzję, która nie podlega dalszej dyskusji. 

7.5. Wniesienie jakiejkolwiek skargi przeciwko innemu teamowi lub odwołania się od decyzji sędziego wiąże się z wniesieniem opłaty wysokości 50 zł., która później zostanie przekazana przez organizatora na cel charytatywny lub pożytku publicznego. O czym organizator poinformuje na swoich stronach.

English
7.1. The team may be disqualified in the following instances:
• If they take non-authorized shortcuts when covering the race course.
• If the team receives third warning from the race jury, related to not obeying a maximum 10-meter distance from the other member of the team.
• If one of participants leaves any garbage outside energy stations.
• If the head of race jury finds a protest submitted in relation to particular team by two other teams to be valid.
• If the team receives third warning from the race jury, related to not obeying a maximum 10-meter distance from the other member of the team,

7.2.Time penalties may be imposed in the following instances:
• If team members are apart for a greater distance than 10 m – 5-minute penalty. The team may receive two warnings. The third warning results in disqualification. Time penalty is added to the final result and is indicated in the ranking list.
• If the head of race jury finds a protest submitted in relation to particular team by two other teams to be valid. Expected time penalty to be added to the final result is 5 minutes or its increment.

7.3. Appeals from penalties and disqualifications shall be submitted in writing at the event office not later than 30 minutes from its announcement on the notice-board provided in the event office or 30 minutes from completion of the race by the relevant team.

7.3.1 Appeals from penalties and disqualifications shall contain the number and name of the team, first and last name of the captain of the penalized team, description of disputed situation as seen by the team, including its location, and signatures of both team members.
7.3.2 Dispute shall be finally decided by the head of race jury according to fair play principles. This decision shall be final and non-contestable.

7.4.Protests shall be submitted in writing at the event office not later than 30 minutes from completion of the race.

7.4.1 Protests shall contain the number and name of the team, first and last name of the captain of the protesting team, the number of the protested team, description of protested situation as seen by the protesting team including approximated location of situation, signatures of both team members and, possibly, indication of numbers of other teams who may have witnessed this situation.
7.4.2 Upon consultation with teams indicated in the protest, the race jury shall take the final decision in accordance with fair play principles, which is non-contestable.

7.5. Submitting a protest against another team or appeal against jury’s decision incurs the fee of 50 PLN, which will be later paid by the organizer for a charity or public cause. The organizer shall provide details on its website.

8. Pomiar czasu i limity / Time measurement and limits

8.1 Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie odczytu z chipów neoprenowych, przyczepianych na prawej kostce kapitana zespołu. Zgubienie lub niezwrócenie chipa grozi karą 100 złotych.

8.2 Pomiar czasu będzie prowadzony na starcie, mecie oraz w zależności od możliwości w kilku punktach pośrednich.

8.3 Każdy zespół ma obowiązek razem przekraczać każdy punkt pomiaru czasu.

8.4 Limity czasu na poszczególnych punktach zostaną podane na stronie zawodów 2 tygodnie przed startem. Nie zmieszczenie się na którymś z nich oznacza LAT – „late at point” – spóźnieni na punkcie. Zespół taki ze względów bezpieczeństwa nie może kontynuować dalej wyścigu.

English
8.1 Time will be measured based on data from neoprene timing chip straps, fixed on the right ankle of team captain. Losing the timing chip or failure to return it may incur a fine of 100 PLN.

8.2 Time will be measured at the start, finish and, subject to availability, at several checkpoints.

8.3 Each team is obliged to cross each checkpoint together.

8.4 Time limits at respective checkpoints will be announced at the event website 2 weeks prior to the start. Failure to meet a time limit results in LAT „late at point” status. Due to safety reasons, such team shall not continue the race.

9. Zapisy / Registration

9.1 Do startu w imprezie SWIMRUN WIÓRY dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają umiejętność pływania w wodach otwartych.

9.2 W przypadku startu na dystansie Głównym – wymagane jest udokumentowanie ukończenia dowolnych zawodów pływackich lub triathlonowych, których dystans pływacki wynosił minimum 1 km. Jeśli zawodnik potrafi pływać, ale nie brał udziału w zawodach na wymaganym dystansie, może próbować udowodnić organizatorom swoje umiejętności w inny sposób. Organizatorzy będą losowo weryfikować zawodników.

9.3 Zgłoszenie i wpłata wpisowego jest ostateczna – nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

9.4 Do dnia 01.08.2018 istnieje możliwość zamiany jednego z członków zespołu bezpłatnie. Po tym terminie zamiana zawodnika jest płatna i wynosi 50 złotych. Nowy uczestnik musi spełnić wszystkie wymogi podane w regulaminie.

UWAGA! Po 01.08.2018 możliwa jest wymiana tylko zawodników tej samej płci! Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rozmiaru koszulki finishera.

9.5 Zapisy obsługiwane są przez stronę www.elektronicznezapisy.pl

English
9.1 To be able to participate in Wióry Swimrun, you must be at least 18 years old and able to swim in open waters.

9.2 To be able to participate in the main distance, you must present proof of completing any swimming or triathlon competition with swimming distance of at least 1 km. If you can swim but you have never participated in the competition at the required distance, you may attempt to demonstrate your skills to the organizing team in an alternative way. Organizing team shall verify participants at random..

9.3 Registration and fee payment is final – participation fee is non-refundable.

9.4 Before 01.08.2017 one member of a team may be replaced at no cost. After this deadline, replacing a team member shall cost 50 PLN. The new team member shall meet all the requirements set out in the competition rules.

NOTE! After 01.08.2018 replacing participants of the same sex is only possible but we can not guarantee right size of finishers T-shirt.

9.5 Registration is serviced by www.elektronicznezapisy.pl

10. Pakiet startowy / Participation package

• Koszulka z numerami startowymi tzw. „bib race” – (zawodnicy sprintu – wymieniają je na koszulki finishera na mecie) 
• Czepek z zawodów
• Posiłek regeneracyjny po wyścigu
• Krótkie szkolenie prowadzone przez ratowników WOPR z bezpieczeństwa na wodzie i zapobieganiu hipotermii oraz przegrzaniu
• Koszulka FINISHERA (tylko dla osób, które dotrą do mety!)

English
• Bib race with participation number (participants of sprint  have to exchanged them for a finishers T-shirts on a finish line)
• Race swim cap

• Refreshing meal after the race
• Short training conducted by WOPR life-guards on water safety and preventing hypothermia and overheating
• FINISHER t-shirt (only for participants who finish the race!)

11. Opłaty startowe / Entry fees

11.1 SWIMRUN WIÓRY LONG „ŚLADAMI PIONIERÓW” – start tylko w parach
do 30.03.2018 300 zł/osobę (600 złotych/TEAM)
od 31.03.2018 do 30.07.2018 350 zł/osobę (700 złotych/TEAM)
od 31.07.2018 d0 23.08.2018 400 zł/osobę (800 złotych/TEAM)

11.2 SWIMRUN WIÓRY „SPRINT” – start tylko w parach
do 30.03.2018 175 zł/osobę (350 złotych/TEAM)
od 31.03.2018 do 30.07.2018 200 zł/osobę (400 złotych/TEAM)
od 31.07.2018 d0 23.08.2018 225 zł/osobę (450 złotych/TEAM)

Opłaty startowe przyjmowane są na konto firmy 
ANALOGOWI
ul. Żelazna 43 lok.21, 25-014 Kielce
,NIP: 9591682868,
Nr konta w Banku ING Bank Śląski 50 1050 1025 1000 0091 4637 8576
W tytule przelewu wpisujemy „Nazwa zespołu – Swimrun Wióry 2018”

English
11.1 „FOLLOW THE PIONEERS” WIÓRY SWIMRUN LONG – only teams of two are allowed.
Before 30.03.2018 approx. (140 euro/TEAM)
31.03.2018 – 30.07.2018 approx. (160 euro/TEAM)
31.07.2018 d0 23.08.2018 approx. (182 euro/TEAM)

11.2 „SWIMRUN WIÓRY SPRINT” – only teams of two are allowed.
Before 30.03.2018 approx. (79 euro/TEAM)
31.03.2018 – 30.07.2018 approx. (91 euro/TEAM)
31.07.2018 d0 23.08.2018 approx.  (100 euro/TEAM)

Entry fees shall be paid to the account of  company:
ANALOGOWI
Zelazna 43 lok.21, 25-014 Kielce
,NIP: 9591682868, 
Nr konta w Banku ING Bank Śląski PL 50 1050 1025 1000 0091 4637 8576
In title of transfer note „Team name – Swimrun Wiory 2018”

12. Rejestracja na zawody / Event registration

Zarejestruj się i zapisz na wybrany dystans przez www.elektronicznezapisy.pl 
Register now and select your distance on www.elektronicznezapisy.pl

13. Klasyfikacje / Rankings

13.1 Klasyfikacje będą prowadzone w kategoriach::
:
„ŚLADAMI PIONIERÓW” – TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)
„SWIMRUN SPRINT”- TEAMY MĘSKIE, TEAMT KOBIECE, TEAMY MIESZANE (MM, FF, MIX)

W obu przypadkach zostanie wprowadzona klasyfikacja mężczyzn, kobiet i par mieszanych w sytuacji, gdy w każdej z kategorii wystartują przynajmniej 3 drużyny.
W swimrunie nie prowadzi się klasyfikacji wiekowej, zatem zawodnicy mogą łączyć się w zespoły bez względu na wiek. :
:
English 13.1 Rankings shall be maintained in the following categories:

„FOLLOW THE PIONEERS” – TEAMS: MEN, WOMAN, MIX
„SWIMRUN SPRINT”- TEAMS: MEN, WOMAN, MIX,

In both categories rankings for men, women and mixed teams shall be introduced, if each category contains at least 3 participating teams.

There are no age rankings in swimrun; hence participants are free to join in teams regardless of their age.

14. Zasady ogólne / General rules

14.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy nawet w dniu wyścigu ze względów bezpieczeństwa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. Oznakowanie trasy w takim przypadku będzie poprowadzone zgodnie z modyfikacją.

14.2 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

14.3 Organizator zaleca uczestnikom wykonanie badań lekarskich potwierdzających zdolność do udziału w zawodach.

14.4 Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.

14.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do
organizatora. O zmianach organizator będzie informował na stronach internetowych. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

English 14.1 The organizer reserves the right to alter race course even on the day of race due to safety reasons. Participants shall be notified of any alterations. In such event, course signage shall be in accordance with alterations.

14.2 Participants are forbidden from participating in the event under the influence of alcohol or other intoxicants.

14.3 The organizer advises that participants should run medical tests confirming ability to participate in the event.

14.4 Participants are financially liable for damages inflicted in the event base.

14.5 The organizer reserves the right to introduce changes to the competition rules. The organizer shall provide the final and binding interpretation of the rules. The organizer shall inform of changes of rules on the website. The organizer decides on cases not provided for by these regulations.

15. Ochrona danych osobowych / Personal data protection

15.1 Dane osobowe uczestników Swimrun Wióry 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

15.2 Dane osobowe uczestników Swimrun Wióry 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator i firma Startlist.pl.

15.3 Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Swimrun Wióry 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

15.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

15.5 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Swimrun Wióry 2018. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

15.6 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

15.7 Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

English 15.1 Personal data of Wióry Swimrun 2018 participants shall be processed for the purpose of organizing the event, determining the winner and granting the award, including financial terms..

15.2 Personal data of Wióry Swimrun 2018 participants shall be used in accordance with provisions set out in Data Protection Act of 29 August 1997 (consolidated text: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). The organizer and Startlist.pl shall be the administrator of personal data.

15.3 Processing data referred to in section 1 of this paragraph in relation to participation in Wióry Swimrun 2018 includes also publishing participant’s first and last name together with the place of residence – in any way in which the project will be published or made known.

15.4 Participant shall have the right to access and amend their personal data.

15.5 Providing personal data and giving consent to their processing shall be voluntary. However, failure to provide personal data or lack of consent to their processing shall make participation in Wióry Swimrun 2018 impossible. By sending duly filled and signed registration form to the organizer, the participant gives consent and agrees to the use of provided personal data for the purpose of sending information about future events, products as well as for internal administrative and analytical purposes in accordance with Data Protection Act of 29 August 1997, Dz. U. nr 33, poz. 883. The participant shall have the right to withdraw consent at any time by sending the correspondence to the Organizer’s address. .

15.6 Participant of the event gives consent to free-of-charge use of their image recorded in the form of photo or video and gives the Organizer free-of-charge license to use the image in all fields of exploitation, including: recording and making available in any form, storing in computer memory, using for event promotion and organization, making available to event sponsors and partners for the purpose of promotion in the context of participation in the event, including and publishing in magazines, promotional printed materials, in press, on websites and in TV or radio broadcast. .

15.7 All information related to participants obtained by the Organizer and included in the registration form shall be recorded electronically and in any case shall be used in accordance with Data Protection Act of 29 August 1997, Dz. U. nr 133, poz. 883. The Organizer shall not disclose this information to any third parties.

Miejsca noclegowe w okolicy: Oferta Gminy Pawłów  Accommodation: Pawłów Minicipality guests houses 

 

Zarejestruj się i zapisz na wybrany dystans przez www.elektronicznezapisy.pl  Register  www.elektronicznezapisy.pl

Organizator / Organiser:
SWIMRUN TEAM POLSKA i firma ANALOGOWI, ul. Żelazna 43 lok. 21, 25-014 Kielce, NIP 959-168-28-68 Kontakt biuro(małpa)goswimrun.pl